Myke trafikanter har også et ansvar

Skrevet av Utrykningspolitiet (UP), verdt å lese både for "myke" og "harde" trafikanter!

Flere lesere har etterlyst noe mer om rettigheter og plikter for gående (myke trafikanter) i trafikken. En leser er særlig opptatt av at gående ikke alltid kan forvente at bilister kan "stoppe på en 5-øring" og at gående bør bruke refleks når det er mørkt. Det er i alle år vært muligheter for konflikter mellom de "harde" og de "myke" trafikantene. Begge parter er pålagt plikter i forhold til hverandre. Gående skal først og fremst benytte gangveier og fortau der dette er tilgjengelig, eller også veiens venstre skulder (området utenfor kantlinjen). Om slike muligheter ikke finnes, kan gående benytte sykkelvei, sykkelfelt eller kjørebane. De gående skal gå på veiens venstre side, unntatt når en leier en sykkel. Da kan man gå på høyre side. Bestemmelsen om valg av veiside er begrunnet i sikkerhet for den gående. Rulleski og motorisert rullestol skal også, i de fleste tilfeller, holde seg på høyre side.

Kryssing av veibanen er en sikkerhetsrisiko for de gående, og alle aktørene i trafikken må her vise hensyn. Farene ved kryssing reduseres dersom den gående bruker fotgjengerfelt. Hvis fotgjengerfelt ikke finnes, skal man krysse veien på tvers og fortrinnsvis ved veikryss. Selv om kjørende er pålagt vikeplikt ved gangfelt, må den gående ta hensyn til at kjøretøy i fart krever en viss strekning for å stoppe. Utenfor gangfelt har den gående ikke samme beskyttelse, og må sørge for at kryssing kan skje på en trygg måte.

Fotgjengere må også være lagspillere i trafikken og ikke demonstrativt "gå på retten sin". Man bør bruke refleks når det er mørkt, og tydelig signalisere at man ønsker å krysse veien. Man må ikke springe raskt ut i en trafikkert vei. Som kjørende har en et stort ansvar for sikkerheten til de "myke" trafikantene. Det er viktig å huske at gruppen "gående" også består av barn, eldre og funksjonshemmede. Alle som kjører har vikeplikt for gående, når disse oppholder seg på steder som er forbeholdt dem, for eksempel i og ved gangfelt, ved kryssing av gangvei eller fortau og ved kjøring i gågate eller gatetun. Det er forbudt å foreta forbikjøring ved gangfelt uten å ha full oversikt over gangfeltet. Det er forbudt å stanse eller å parkere på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran et slikt felt.

Alle aktørene i trafikken må spille på lag. Alle kan gjøre feil, og vi må hjelpe til slik at andres feil ikke medfører skader for den det gjelder eller andre. Smil i trafikken - det hjelper!

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Linn-Anita

Linn-Anita

28, Løten

Navnet er Linn-Anita! Lita, men stor jente med sterke meninger om så mangt. Tar ofte utfordringer på strak arm, og har alltid ment at ærlighet varer lengst! Blogger om det som faller meg inn der og da :) Bildene jeg tar selv er enten tatt med Nikon D90 eller mobiltelefon, litt etter hva jeg har for hånden. Jeg vil for ordens skyld understreke at alle mine innlegg er skrevet av meg som privatperson, ikke som representant for noen av de verv eller arbeidsforhold jeg har.

Kategorier

Arkiv

hits